Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Procedura składania wniosku o wydanie skierowania do Zakładu

Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu:

  • skierowanie do zakładu – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie
  • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zgodę pacjenta na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości dochodu np. emerytury, renty albo renty socjalnej, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego
  • kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego oraz posiadane przez pacjenta w miarę możliwości aktualne badania tj. opis Rtg klatki piersiowej, morfologia krwi, badania biochemiczne, badanie ogólne moczu, karta oceny stanu odżywienia SGA– pacjentów kierowanych z oddziałów, wyników badań mikrobiologicznych tj. wymaz z odbytu w kierunku CPE.
  • w przypadku współistniejącej choroby psychicznej wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym.
  • w sytuacji, gdy chory nie może wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu bez zgody. Należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kierownik udziela informacji o kolejności i o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.