Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Procedura składania wniosku o wydanie skierowania do Zakładu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, od 1 lipca 2012r. zmianie ulega sposób kierowania świadczeniobiorców do tutejszego Zakładu.

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent.
  Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski, zaświadczenie lekarskie, oraz następujące dokumenty:
  • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, renty albo renty socjalnej, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego.
  • Ponadto prosimy o dołączenie do wniosku:
  • opisu badania radiologicznego klatki piersiowej (ważny 6 miesięcy)
 2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy pacjent spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.)
 3. Pacjent składa skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim oraz wymienionymi wyżej załącznikami bezpośrednio do tutejszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 4. Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kierownik udziela informacji o kolejności i o  przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.