Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Szpital Powiatowy

ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa
tel. 081 566-02-82

Zespół transportu szpitalnego

Realizuje transporty pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w celu zapewnienia kontynuacji leczenia bądź badań diagnostycznych w innych placówkach medycznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Ordynator Oddziału: lek.   Jan Jacek Michalski
Z-ca ordynatora oddziału: lek. Waldemar Kostrzewa
Pielęgniarka koordynująca: mgr Agata Krzyżanowska

Telefony:
I piętro  
Gabinet lekarski 81 566-94-97
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-98
Sala intensywnej opieki 81 566-94-47
II piętro  
Ordynator 81 566-94-45
Gabinet lekarski 81 566-94-44
Pielęgniarka oddziałowa 81 566-94-46
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-43

Ilość łóżek: 50
Lokalizacja: I i II piętro
Inne informacje: w ramach oddziału funkcjonuje sala intensywnej terapii internistycznej, leczeni są w niej najpoważniej chorzy pacjenci w stanie zagrożenia życia wymagający stałego monitorowania czynności życiowych

Oddział Pediatryczny

Ordynator Oddziału: dr Katarzyna Kaczanowska-Dyś
Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Pruś
Telefony:
- pokój lekarzy: 81 566-94-58
- pokój pielęgniarek:  81 566-94-56
Ilość łóżek: 11
Lokalizacja: parter

Izba przyjęć szpitala

Pielęgniarka koordynująca: Joanna Kryska
Punkt przyjęć dorosłych Tel: 81 566-94-57
Punkt przyjęć dzieci Tel: 81 566-94-77
 
 
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.