Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Ratownictwo Medyczne

ul. 11-listopada 9
23-100 Bychawa
tel. alarmowy

Pielęgniarka koordynująca: Alina Rusinek  tel: 81 566-94-00

Informacje ogólne o Ratownictwie Medycznym

Posiadamy trzy zespoły ratownictwa medycznego – Zespół wyjazdowy reanimacyjny „S” – specjalistyczny oraz dwa Zespóły wyjazdowo wypadkowe „P” – podstawowy. Rocznie udzielamy około 3 tysięcy porad pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Od lipca 2009 r. Ratownictwo Medyczne funkcjonuje w wyremontowanym budynku tzw. Starego Szpitala w Bychawie przy ulicy 11-listopada 9.
Numerem alarmowym w Polsce jest numer 112. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Mogą to być między innymi:
•    Utrata przytomności
•    Zaburzenia świadomości
•    Drgawki
•    Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
•    Zaburzenia rytmu serca
•    Nasilona duszność
•    Nagły ostry ból brzucha
•    Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
•    Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
•    Masywny krwotok z dróg rodnych
•    Gwałtownie postępujący poród
•    Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
•    Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
•    Rozległe oparzenia
•    Udar cieplny
•    Wyziębienie organizmu
•    Porażenie prądem
•    Podtopienie lub utoniecie
•    Agresja spowodowana chorobą psychiczną
•    Dokonana próba samobójcza
•    Upadek z dużej wysokości
•    Rozległa rana, będąca efektem urazu
•    Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Obszar działania Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Bychawie obejmuje 6 gmin (Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysokie, Krzczonów).
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.