Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Pracownia RTG i USG

ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa
tel. 081 566-94-64

Pracownia RTG i USG

Koordynator: Agnieszka Sidor
Telefon: 81 566-94-64

Zadania Pracowni RTG i USG:
  1. Wykonywanie badań radiologicznych lub ultrasonograficznych u chorych hospitalizowanych bądź skierowanych przez lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego,
  2. Pełnienie dla potrzeb szpitala dyżuru w celu wykonania badań w przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki.
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.