Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Laboratorium Centralne

Czynne codziennie oprócz sobót i niedziel w godzinach 7.30-21.30
Pobieranie badań w godzinach 7.30-10.30
Wydawanie wyników po godzinie 14.00

Informacje ogólne

Telefon: 81 566-94-68
Pobieranie badań w godzinach: 7:30 – 10:30
Wydawanie wyników: po godzinie 14:00

Badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowań wydawanych przez lekarzy zatrudnionych w SPZOZ w Bychawie lub w zakładach opieki zdrowotnej posiadających podpisaną umowę z SP ZOZ Bychawa.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.