Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Regulamin rejestracji online

1.Do korzystania z usług Portalem Rejestracji Online upoważnia login i hasło dostępu.

Pacjent otrzymuję login oraz hasło nadane przez upoważnionego pracownika SPZOZ-u. Zmiana hasła dostępu są dokonywane przez Pacjenta podczas pierwszego logowania do serwisu. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Pacjentowi i jego zmiana może nastąpić poprzez zalogowanie się na stronę startową Rejestracji online. SPZOZ Bychawa nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Pacjenta hasła dostępu jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Portalu Rejestracji online przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 

2. Logowanie do Portalu Rejestracji online wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu wybranego przez Pacjenta. W przypadku problemów z logowaniem lub utraty hasła, należy skontaktować się za pomocą formularza kontaktowego na stronie spzoz.bychawa.pl z administratorem strony  lub osobiście zgłosić do  stanowiska rejestracji SPZOZ w Bychawie.

 

3.SPZOZ Bychawa nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu indywidualnego hasła dostępu przez osoby trzecie. W przypadku utraty hasła dostępu należy bezzwłocznie zgłosić zdarzenie za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.spzoz.bychawa.pl lub  do stanowiska rejestracji w przychodni, gdzie po identyfikacji Pacjenta dokonuje się blokady dostępu do Portalu Rejestracji online.

 

4.SPZOZ Bychawa zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa oraz polityką bezpieczeństwa informacji SPZOZ Bychawa.

 

5.Strony ustalają, że zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.spzoz.bychawa.pl

 

6.SPZOZ Bychawa nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie z Portalem Rejestracji Online, które nie są przez nią autoryzowane. Zalecamy nie korzystanie z tego typu narzędzi do połączeń, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia Państwa hasła dostępu, a w konsekwencji umożliwić dostęp do Państwa danych medycznych przez osoby nieuprawnione.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.