Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Projekty Unijne

Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,
Zrealizował w IV kwartale 2010 r., I etap Projektu, który swoim zakresem obejmował zakup sprzętu medycznego:

Czytaj więcej: Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego
w SPZOZ w Bychawie


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie informuje, że w dniu 17.08.2010  została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego nr: 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 o dofinansowanie Projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych.
Projekt dotyczący wdrożenia systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego obejmuje swoim zakresem:

Czytaj więcej: Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Podkategorie

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.