Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Realizacja projektu "Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa"

SP ZOZ Bychawa wdraża Zintegrowany System Informatyczny


W dniu 30.07.2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”, co pozwoli na wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych.

To ogromny sukces placówki, dzięki któremu zostaną wdrożone zaawansowane e-usługi ułatwiające korzystanie z oferty SP ZOZ Bychawa. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwoli zwiększyć dostępność oraz jakość usług medycznych, jak również podniesie efektywność zarządzania placówką i zapewnieni możliwość długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt ten przyniesie wiele korzyści zarówno samej placówce, jak i jej pacjentom. Ma on pozwolić skrócić kolejki i umożliwić pacjentom załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie pełnej informatyzacji zarządzania procesami medycznymi w szpitalu i przychodni, usprawnienie funkcjonowania jednostki, poprawa efektywności działania oraz poprawa obsługi pacjentów oraz bezpieczny i łatwy dostęp do danych szpitalnych poprzez:

    • rozbudowę sieci komputerowej i doposażenia jednostki w sprzęt komputerowy,
    • rozbudowę i unowocześnienie systemu informatycznego o moduły i aktualne wersje spójnego ze sobą oprogramowania;
    • wdrożenie zintegrowanego systemu informatyczny, umożliwiającego prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-rejestracja, e-recepta, e-kontrahent, e-dokumentacja, e-wyniki).
    • utworzenie strony internetowej z portalem tematycznym i możliwością rejestracji do przychodni przez internet, a także publiczny dostęp do internetu przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

Pozwolą na to środki pozyskane w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie – projekty
z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł
Wnioskowane dofinansowanie 1 509 390,20 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny 266 362,98 zł (Powiat Lubelski 10%, budżet szpitala – 5,00%).

Przewidywany termin zakończenia projektu to drugi kwartał 2019 roku.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.