Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

Wykonanie sieci strukturalnych LAN:
1. Połączenia między budynkowe światłowodowe – obiekty SP ZOZ w Bychawie przy  ul. Piłsudskiego 28 (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital):
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej
- ułożenie kabli światłowodowych w wykonanej kanalizacji
- ułożenie kabli światłowodowych wewnątrz budynków

2. Wykonanie sieci teleinformatycznej
- rozbudowa instalacji w budynku Administracyjnym część Rehabilitacji
- modernizacja i rozbudowa instalacji w budynkach magazynu, kuchni i szpitala
- wykonanie instalacji w budynku Przychodni Rejonowej
- wykonanie instalacji w  GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice

3. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych
- konfiguracja routerów w sieci WAN
- konfiguracja przełączników zarządzanych w sieci LAN

III etap realizacji Projektu zakłada zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz  specjalistycznego oprogramowania medycznego i administracyjnego.

W dniu 15.07.2011r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego (medycznego i administracyjnego) w SP ZOZ Bychawie.
Termin realizacji przewidziano na III i IV kwartał 2011 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.198.983,51 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2.196.502,00 PLN, w tym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1.867.026,69 PLN
i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 25.10.2010 r.).

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.