Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Projekty Unijne

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Bychawie”

PROJEKT

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej
w SPZOZ w Bychawie”

W dniu 30.07.2018 r. lek. med. Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, celem zwiększenia dostępności oraz jakości usług medycznych, jak również podniesienia efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach realizacji projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny, umożliwiający prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-Rejestracja, e-Recepta, e-Kontrahent, e-Dokumentacja,
e-Wyniki). Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę IT, co umożliwi sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

            Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł. Wnioskowane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 1 509 390,20 zł.

            Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2019.

Informacja o zrealizowaniu projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,

W okresie od 05.05.2011 do 30.06.2011r. zrealizował II etap Projektu, który swoim zakresem obejmował Instalację sieci komputerowej - Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach SP ZOZ Bychawa.

Prace budowlane polegały na wykonaniu sieci strukturalnych LAN w obiektach SP ZOZ Bychawa (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital),
5 gminnych ośrodkach zdrowia w terenie: GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i wykonanie sieci strukturalnej LAN w 5 wiejskich ośrodkach zdrowia: WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice.

Czytaj więcej: Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,
Zrealizował w IV kwartale 2010 r., I etap Projektu, który swoim zakresem obejmował zakup sprzętu medycznego:

Czytaj więcej: Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Podkategorie

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.