Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Projekty Unijne

Realizacja projektu "Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa"

SP ZOZ Bychawa wdraża Zintegrowany System Informatyczny


W dniu 30.07.2018 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”, co pozwoli na wdrożenie zaawansowanych technologii informatycznych.

To ogromny sukces placówki, dzięki któremu zostaną wdrożone zaawansowane e-usługi ułatwiające korzystanie z oferty SP ZOZ Bychawa. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwoli zwiększyć dostępność oraz jakość usług medycznych, jak również podniesie efektywność zarządzania placówką i zapewnieni możliwość długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt ten przyniesie wiele korzyści zarówno samej placówce, jak i jej pacjentom. Ma on pozwolić skrócić kolejki i umożliwić pacjentom załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie pełnej informatyzacji zarządzania procesami medycznymi w szpitalu i przychodni, usprawnienie funkcjonowania jednostki, poprawa efektywności działania oraz poprawa obsługi pacjentów oraz bezpieczny i łatwy dostęp do danych szpitalnych poprzez:

  • rozbudowę sieci komputerowej i doposażenia jednostki w sprzęt komputerowy,
  • rozbudowę i unowocześnienie systemu informatycznego o moduły i aktualne wersje spójnego ze sobą oprogramowania;
  • wdrożenie zintegrowanego systemu informatyczny, umożliwiającego prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-rejestracja, e-recepta, e-kontrahent, e-dokumentacja, e-wyniki).
  • utworzenie strony internetowej z portalem tematycznym i możliwością rejestracji do przychodni przez internet, a także publiczny dostęp do internetu przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

Pozwolą na to środki pozyskane w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie – projekty
z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł
Wnioskowane dofinansowanie 1 509 390,20 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny 266 362,98 zł (Powiat Lubelski 10%, budżet szpitala – 5,00%).

Przewidywany termin zakończenia projektu to drugi kwartał 2019 roku.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Bychawie”

PROJEKT

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej
w SPZOZ w Bychawie”

W dniu 30.07.2018 r. lek. med. Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, celem zwiększenia dostępności oraz jakości usług medycznych, jak również podniesienia efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach realizacji projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny, umożliwiający prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-Rejestracja, e-Recepta, e-Kontrahent, e-Dokumentacja,
e-Wyniki). Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę IT, co umożliwi sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

            Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł. Wnioskowane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 1 509 390,20 zł.

            Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2019.

Informacja o zrealizowaniu projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,

W okresie od 05.05.2011 do 30.06.2011r. zrealizował II etap Projektu, który swoim zakresem obejmował Instalację sieci komputerowej - Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach SP ZOZ Bychawa.

Prace budowlane polegały na wykonaniu sieci strukturalnych LAN w obiektach SP ZOZ Bychawa (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital),
5 gminnych ośrodkach zdrowia w terenie: GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i wykonanie sieci strukturalnej LAN w 5 wiejskich ośrodkach zdrowia: WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice.

Czytaj więcej: Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Podkategorie

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.