Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI - Wydanie II

POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe stojące przed naszym zakładem to:
• rozszerzenie zakresu świadczonych usług,
• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
• poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Zakładu,
• dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych,
• ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości osób zatrudnionych, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
• przystosowywanie pomieszczeń do obowiązujących standardów,
• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających placówkę oraz osoby zatrudnione w Zakładzie,
• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Zakładu.

Kierownictwo SP ZOZ w Bychawie, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania, weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Zakład zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych, oddziaływania na środowisko podejmowane są
w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Powyższa polityka jest znana osobom zatrudnionym oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe, okresowo weryfikowane przez Kierownictwo Zakładu.
Dyrekcja Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Dyrektor

SP ZOZ w Bychawie

Bychawa 2017-04-10
Wydanie II

POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.  
 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Czytaj więcej: POLITYKA JAKOŚCI

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.