Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

Email: spzoz@spzoz.bychawa.pl
Tel. : 81566-94-41, fax: 81566-94-55
NIP: 713-24-50-206, REGON: 431020977

Wykaz numerów telefonów SPZOZ w Bychawie

ADMINISTRACJA
Dyrektor 81 566-94-41
Sekretariat 81 566-94-41
Faks - sekretariat 81 566-94-55
Sekcja ds. pracownicznych 81 566-94-50
Dział farmacji 81 566-94-51
Księgowość 81 566-94-52
Główny księgowy 81 566-94-53
Księgowość - Płace 81 566-94-54
Dział analiz i marketingu - kierownik 81 566-94-96
Dział znaliz i marketingu 81 566-94-81
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością 81 566-94-96
Sekcja statystyki medycznej 81 566-94-83
Sekcja zamówień publicznych tel./fax 81 566-94-63
Administrator bezpieczeństwa informacji 22 350-70-52 
Magazyn główny 81 566-94-67
Informatyk 81 566-94-37
ul. 11-go Listopada 9
Kierownik sekcji techniczno-gospodarczej 81 566 94 82
Specjalista ds. BHP 81 566 94 49
Archiwista 81 566-94-01
PRZYCHODNIA REJONOWA
Rejestracja ogólna 81 566-01-83

Rejestracja specjalistyczna

( Chirurg, Laryngolog)

81 566-94-71
Pielęgniarka naczelna 81 566-94-40
Pielęgniarka koordynująca 81 566-94-62
Pracownia RTG / USG 81 566-94-64
Pracownia diagnostyki lab. 81 566-94-68
Poradnia chirurgii ogólnej 81 566-94-69
Pielęgniarki środowiskowe 81 566-94-30
Pielęgniarka epidemiologiczna 81 566-94-59
Poradnia endoskopowa 81 566-94-32
Poradnia laryngologiczna 81 566-94-33
Poradnia nocnej i świątecznej opieki med. 81 566-94-72
Poradnia pediatryczna 81 566-94-73
Poradnia dermatologiczna/Zdrowia psych. 81 566-94-74
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 81 566-94-80
Poradnia ginekologiczno-położnicza 81 566-94-84
Pracownia EKG 81 566-94-85
   
Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapii
Gabinet fizjoterapii 81 566-94-88
Rejestracja neurologiczna 81 566-94-87
   
SZPITAL
Oddział chorób wewnętrznych
I piętro  
Gabinet lekarski 81 566-94-97
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-98
Sala intensywnej opieki 81 566-94-47
II piętro  
Ordynator 81 566-94-45
Gabinet lekarski 81 566-94-44
Pielęgniarka oddziałowa 81 566-94-46
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-43
   
Oddział pediatryczny
Gabinet lekarski 81 566-94-58
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-56
   
Izba Przyjęć Szpitala  
Punkt przyjęć dorosłych 81 566-94-57
Punkt przyjęć dzieci  81 566-94-77
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
I piętro  
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-90
Pielęgniarka koordynująca 81 566-94-91
II piętro  
Kierownik ZOL 81 566-94-75
Gabinet lekarski ZOL 81 566-94-93
Dyżurka pielęgniarek 81 566-94-92
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ul. 11-go Listopada 9
Pielęgniarka koordynująca 81 566-94-00
OŚRODKI TERENOWE
GOZ Jabłonna 81 561-05-68
GOZ Jabłonna filia Chmiel 81 561-54-54
GOZ Krzczonów 81 566-40-44
GOZ Piotrowice 81 562-81-09
GOZ Piotrowice filia Kiełczewice 81 566-66-08
GOZ Wysokie 84 680-62-09
GOZ Wysokie filia Giełczew 84 680-71-09
GOZ Zakrzew 84 680-92-09
Przychodnia Rejonowa w Bychawie filia w Starej Wsi 81 562-50-79

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.