Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Historia SPZOZ

HISTORIA SP ZOZ W BYCHAWIE

 • Początki lecznictwa w Bychawie -  lipiec 1908 r.  - dzięki inicjatywie księdza Antoniego Kwiatkowskiego powołano Bychawskie Towarzystwo Ratowania Chorych „Samarytanin”, miało ono na celu niesienie pomocy najbiedniejszej ludności oraz dążenie do podniesienia poziomu zdrowotnego mieszkańców miasta i regionu.
 • 1909 r. -  dzięki zgromadzonym środkom finansowym wybudowano 15 łóżkowy Szpital,
 • w 1910 r. – rozbudowa Szpitala,  wybudowano pralnię i chłodnię oraz pawilon dla zakaźnie chorych w wyniku czego liczba łóżek wzrosła do 36. Finansowanie Szpitala  oparte było na darowiznach, bez dotacji samorządowych i budżetowych.
 • Od 1927 r. Szpital zyskuje miano powiatowego i zaczyna być finansowany ze środków budżetu powiatowego
 • Od 1.09. 1944 roku dyrektorem szpitala został lek. med.  Jan Michalski rozbudował on szpital o skrzydło, w którym znalazły się poradnie  dziecięce, stomatologiczne i apteka.
 • W 1956 roku powstał powiat bychawski. Zaczął się dalszy rozwój lecznictwa. W 1964 roku oddano do użytku budynek Przychodni Rejonowej.
 • W 1972 r. zorganizowano Zespół Opieki Zdrowotnej, po likwidacji powiatu budynek Urzędu Powiatowego przekazano na szpital. Adaptacja trwała do 1977 r.
  W październiku 1977 r. przyjęto pierwszych pacjentów oddziału wewnętrznego, a w grudniu odebrano pierwszy poród.
 • Następny dyrektor lek. med. Jerzy  Podstawka otworzył oddział ginekologiczny i uruchomił salę operacyjną dla potrzeb położnictwa. Zakończono budowę nowej pralni i kuchni, a w starym budynku szpitala zorganizowano oddział geriatryczny. Powstały liczne plany rozbudowy szpitala, ale zostały zahamowane kryzysem lat 1988 - 1990.
 • Od 1992 r. następny dyrektor Eugeniusz Buczek dołożył starań do otwarcia apteki szpitalnej oraz pomieszczeń administracji szpitala.
 • Od 1998 r. powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a dyrektorem lek. med. Piotr Wojtaś, który w latach 90-tych doprowadził do rozwoju pomocy doraźnej.
 • Styczeń 2006 – zamknięcie Oddziału Ginekologiczno -Położniczego
 • Marzec 2006 –październik 2007 ( 1,5 roku) – rozbudowa SP ZOZ w Bychawie w oparciu o środki unijne z programu ZPORR. Na realizację  projektu rozbudowy szpitala złożyły się 2 zadania programu ZPORR:
  - Przebudowa obiektów SP ZOZ w Bychawie
  Zrealizowana przez Powiat Lubelski, będący organem założycielskim bychawskiego SP ZOZ, inwestycja polegała na wybudowaniu od podstaw budynku łączącego już istniejący gmach Szpitala z Przychodnią Rejonową. Wynikała ona  z jednej strony z konieczności likwidacji starego obiektu szpitalnego przy ul. 11 listopada i rozgęszczenia łóżek na oddziale wewnętrznym z drugiej zaś strony z obowiązku dostosowania do norm, które muszą spełniać nowoczesne budynki służące pacjentom. W ramach projektu wykonano dodatkowo termomodernizację całego kompleksu szpitalnego.
  - Poprawa zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt medyczny SP ZOZ w Bychawie
  W ramach projektu zakupiono:
  - Ultranowoczesny, kolorowy aparat USG z sondami do badań echo serca, usg jamy brzusznej, tarczycy, sutka, usg endowaginalne, Doppler Duplex wraz z oprogramowaniem do obróbki i zapisywania uzyskiwanych obrazów,
  - 4 nowoczesne kolorowe kardiomonitory,
  - 2 defibrylatory,
  - aparat KTG,
  - dodatkowe wyposażenie szpitala, w postaci m. in. specjalistycznych łóżek szpitalnych, przewoźnych wanien, dźwigów do przenoszenia pacjenta, utylizatorów itp.
 • Grudzień 2008 – zakończenie remontu na byłym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i oddanie go dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego, w wyniku czego Oddział liczy 50 łóżek i zlokalizowany jest na I i II piętrze SP ZOZ w Bychawie
 • Styczeń 2009 – rozpoczęcie działalności przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.