Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Historia SPZOZ

HISTORIA SP ZOZ W BYCHAWIE

 • Początki lecznictwa w Bychawie -  lipiec 1908 r.  - dzięki inicjatywie księdza Antoniego Kwiatkowskiego powołano Bychawskie Towarzystwo Ratowania Chorych „Samarytanin”, miało ono na celu niesienie pomocy najbiedniejszej ludności oraz dążenie do podniesienia poziomu zdrowotnego mieszkańców miasta i regionu.
 • 1909 r. -  dzięki zgromadzonym środkom finansowym wybudowano 15 łóżkowy Szpital,
 • w 1910 r. – rozbudowa Szpitala,  wybudowano pralnię i chłodnię oraz pawilon dla zakaźnie chorych w wyniku czego liczba łóżek wzrosła do 36. Finansowanie Szpitala  oparte było na darowiznach, bez dotacji samorządowych i budżetowych.
 • Od 1927 r. Szpital zyskuje miano powiatowego i zaczyna być finansowany ze środków budżetu powiatowego
 • Od 1.09. 1944 roku dyrektorem szpitala został lek. med.  Jan Michalski rozbudował on szpital o skrzydło, w którym znalazły się poradnie  dziecięce, stomatologiczne i apteka.
 • W 1956 roku powstał powiat bychawski. Zaczął się dalszy rozwój lecznictwa. W 1964 roku oddano do użytku budynek Przychodni Rejonowej.
 • W 1972 r. zorganizowano Zespół Opieki Zdrowotnej, po likwidacji powiatu budynek Urzędu Powiatowego przekazano na szpital. Adaptacja trwała do 1977 r.
  W październiku 1977 r. przyjęto pierwszych pacjentów oddziału wewnętrznego, a w grudniu odebrano pierwszy poród.
 • Następny dyrektor lek. med. Jerzy  Podstawka otworzył oddział ginekologiczny i uruchomił salę operacyjną dla potrzeb położnictwa. Zakończono budowę nowej pralni i kuchni, a w starym budynku szpitala zorganizowano oddział geriatryczny. Powstały liczne plany rozbudowy szpitala, ale zostały zahamowane kryzysem lat 1988 - 1990.
 • Od 1992 r. następny dyrektor Eugeniusz Buczek dołożył starań do otwarcia apteki szpitalnej oraz pomieszczeń administracji szpitala.
 • Od 1998 r. powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a dyrektorem lek. med. Piotr Wojtaś, który w latach 90-tych doprowadził do rozwoju pomocy doraźnej.
 • Styczeń 2006 – zamknięcie Oddziału Ginekologiczno -Położniczego
 • Marzec 2006 –październik 2007 ( 1,5 roku) – rozbudowa SP ZOZ w Bychawie w oparciu o środki unijne z programu ZPORR. Na realizację  projektu rozbudowy szpitala złożyły się 2 zadania programu ZPORR:
  - Przebudowa obiektów SP ZOZ w Bychawie
  Zrealizowana przez Powiat Lubelski, będący organem założycielskim bychawskiego SP ZOZ, inwestycja polegała na wybudowaniu od podstaw budynku łączącego już istniejący gmach Szpitala z Przychodnią Rejonową. Wynikała ona  z jednej strony z konieczności likwidacji starego obiektu szpitalnego przy ul. 11 listopada i rozgęszczenia łóżek na oddziale wewnętrznym z drugiej zaś strony z obowiązku dostosowania do norm, które muszą spełniać nowoczesne budynki służące pacjentom. W ramach projektu wykonano dodatkowo termomodernizację całego kompleksu szpitalnego.
  - Poprawa zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt medyczny SP ZOZ w Bychawie
  W ramach projektu zakupiono:
  - Ultranowoczesny, kolorowy aparat USG z sondami do badań echo serca, usg jamy brzusznej, tarczycy, sutka, usg endowaginalne, Doppler Duplex wraz z oprogramowaniem do obróbki i zapisywania uzyskiwanych obrazów,
  - 4 nowoczesne kolorowe kardiomonitory,
  - 2 defibrylatory,
  - aparat KTG,
  - dodatkowe wyposażenie szpitala, w postaci m. in. specjalistycznych łóżek szpitalnych, przewoźnych wanien, dźwigów do przenoszenia pacjenta, utylizatorów itp.
 • Grudzień 2008 – zakończenie remontu na byłym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i oddanie go dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego, w wyniku czego Oddział liczy 50 łóżek i zlokalizowany jest na I i II piętrze SP ZOZ w Bychawie
 • Styczeń 2009 – rozpoczęcie działalności przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.