Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Gminne Ośrodki Zdrowia oraz Filie

 


Gminne Ośrodki Zdrowia

GOZ Jabłonna

23-114 JABŁONNA-MAJĄTEK 15
• Tel. 81 561-05-68 , rejestracja również drogą elektroniczną.
• e-mail:
GOZ w Jabłonnie przyjmuje pacjentów w:
- poniedziałek, wtorek , środa i czwartek w godzinach 8.00- 18.00
- piątek w godzinach 8.00- 16.00

Przyjmują lekarze : 
-dr n.med. Marek Tomaszewski - specjalista chorób wewnętrznych,
- lek. Filip Sawa - specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. Katarzyna Czerniak -w trakcie specjalizacji z pediatrii,
- lek. Agata Frączek - Kozłowska w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarzy i pielęgniarki pracujące w GOZ.

 

GOZ Krzczonów

23-110 KRZCZONÓW-FOLWARK ul. ŻEROMSKIEGO 21
• Tel. 81 566-40-44 , rejestracja również drogą elektroniczną.
• e-mail:
GOZ w  Krzczonowie  przyjmuje pacjentów w :
- poniedziałek , piątek w godzinach 8.00- 15.00
- wtorek , czwartek od godz 8.00- 17.30
- środa w godz 8.00-18.00

Przyjmują lekarze:
- lek. Anna Trochimowicz - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista I stopnia z pediatrii,
- lek. Anna Koźlicka – specjalista chorób wewnętrznych,
- lek. Sylwia Wrzos - w trakcie specjalizacji z nefrologii,

-lek.Magdalena Adamczyk,

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarzy i pielęgniarki pracujące w GOZ.
 

 GOZ Piotrowice

23-107 PIOTROWICE 96  
• Tel. 81 562-81-09, rejestracja również drogą elektroniczną.
• e-mail:
GOZ w Piotrowicach przyjmuje pacjentów w :
- poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00- 18.00
- środa w godz 8.00 – 15.00
- piątek w godz 8.00 – 16.00

Przyjmują lekarze:
- lek.  Małgorzata Lipska–Szeliga - specjalista I stopnia medycyny ogólnej, 
- lek. Grażyna Malec – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista I stopnia z pediatrii,
- lek. Magdalena Zakrzewska – specjalista chorób  wewnętrznych.

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarzy i pielęgniarki pracujące w GOZ.

 

GOZ Wysokie

23-145 WYSOKIE ul. PARTYZANTÓW 8
• Tel. 84 680-62-09, rejestracja również drogą elektroniczną.
• e-mail:
GOZ w Wysokiem przyjmuje pacjentów w :
- poniedziałek w godz.8.00-11.30, wtorek w godz. 8.00-15.35, środa, czwartek w godz . 8.00-18.00 ,piątek w godz. 8.00-15.35.

Przyjmują lekarze:
- lek. Jarosław Rogoza,
- lek. Magdalena Adamczyk,
- lek. Urszula Fryga – Dyś – specjalista otolaryngologii, specjalista medycyny pracy, specjalista medycyny rodzinnej,

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarzy i pielęgniarki pracujące w GOZ.
 

GOZ Zakrzew

23-155 ZAKRZEW 28
• Tel. 84 680-92-09 , również rejestracja drogą elektroniczną,
• e-mail :
GOZ w Zakrzewie przyjmuje pacjentów w :
- wtorek, czwartek w godzinach 8.00- 12.00

Przyjmuje lekarz:
-lek. Grażyna Wiurkiewicz – Jurycka - specjalista medycyny rodzinnej .

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarza i pielęgniarki pracujące w GOZ.

 

Filie

Filie Gminnych Ośrodków Zdrowia funkcjonujące w strukturze działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie:

 

GOZ Jabłonna filia w Chmielu 
23-114 CHMIEL PIERWSZY 72 
• Tel. 81 561-54-54, rejestracja również drogą elektroniczną
• e-mail: 
Filia przyjmuje pacjentów w:
- poniedziałek , piątek w godz. 8.00-15.35,
- wtorek, środa 8.00- 11.00

Przyjmują lekarze:
- lek. Anna Koźlicka – specjalista chorób wewnętrznych,
- lek. Filip Sawa - specjalista medycyny rodzinnej,
- lek. Katarzyna Czerniak - w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarzy i pielęgniarkę pracującą w GOZ Jabłonna Filia w Chmielu.

 

GOZ Wysokie filia w Giełczwi
23-145 GIEŁCZEW 1, Tel. 84 680-71 -09, rejestracja również drogą elektroniczną
• e-mail:
Filia przyjmuje pacjentów w:
- poniedziałek, środa w godzinach 11.30 – 15.35
- wtorek w godzinach 8.00-11.00
- piątek w godzinach 8.00-11.30

Przyjmuje lekarz: 
-Lek. Jarosław  Rogoza .

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarza i pielęgniarkę pracującą w GOZ Wysokie Filia w Giełczwi.

GOZ Piotrowice filia w Kiełczewicach
23-107 KOLONIA KIEŁCZEWICE DOLNE 1A
- Tel. 81 566-66-08 , rejestracja również drogą elektroniczną,
-e-mail:
Filia przyjmuje pacjentów w:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00-12.30

Przyjmuje lekarz: 
- Lek. Grażyna Kolanowska Wróblewska - specjalista pediatrii I stopnia.

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarza i pielęgniarkę pracującą w GOZ Piotrowice Filia Kiełczewice.

 

Przychodnia Rejonowa w Bychawie filia w Starej Wsi
23-100 BYCHAWA , STARA WIEŚ PIERWSZA 68a
tel.81 562-50-79,rejestracja również drogą elektroniczną,
-e-mail:
Filia przyjmuje pacjentów:
-poniedziałek,środa, piątek w godzinach: 8.00-13.40
-wtorek, czwartek w godzinach: 8.00-14.30

Przyjmuje lekarz:
-Lek. Grażyna Wiurkiewicz-Jurycka - specjalista medycyny rodzinnej 

Wizyty domowe realizowane są w uzasadnionych medycznie przypadkach przez lekarza i pielęgniarki pracujące w Przychodni Rejonowej w Bychawie Filia Stara Wieś .

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.