Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny dla Pacjentów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Szanowni Państwo,

dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, adres: ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa zwany dalej „Szpitalem”.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez czas jaki jest wymagany szczególnymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej

Inspektor Ochrony danych

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez szpitala możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania swoich danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych), chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • przenoszenia danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.