Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla Pacjentów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, adres: ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa zwany dalej „Szpitalem”.

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych

 

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.