Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Informacje dodatkowe dotyczące ogłoszenia przetargu "Zaciągnięcie długoterminowego ..."


W związku z sugestiami potencjalnych Wykonawców zamówienia
dotyczącymi elementów prognozy finansowej zakład uszczegółowi przygotowane materiały dotyczące prognozy w terminie do 11. 08.2006 r.
Jednocześnie wraz z elementami prognozy finansowej zakład prześle zainteresowanym zaświadczenia dotyczące zobowiązań publiczno- prawnych tj.
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy)
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ZUS
     •  Deklaracje podatkowe CIT 8 za lata 2004,2005
Dodatkowo zostanie dołączona opinia bankowa z banku prowadzącego rachunek bieżący.
Pozostałe informacje finansowe:
1) Program restrukturyzacji szpitala
2) Sprawozdanie finansowe za lata 2003-2005
3) Informacje o strukturze zadłużenia szpitala zostaną przygotowane we wcześniej podanym terminie (tj. do 04.08.2006) i przesłane na pisemny wniosek zainteresowanych.


Jednocześnie SP ZOZ informuje, że wadium należy wnieść w wysokości 12 500 zł dwanaście tysięcy pięćset złotych
( omyłkowo wpisano kwotę 125 tys.)

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 23-04-2006 odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.