Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Wiadomość
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View Privacy Policy

  View e-Privacy Directive Documents

  View GDPR Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Aktualności

Rozpoczęcie działalności przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Od początku bieżącego roku rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (patrz: link - Zakład opiekuńczo-Leczniczy).

Zakończenie remontu na były Oddziale Położniczym

W miesiącu grudniu 2008 zakończył się remont na byłym Oddziale Położniczym i został oddany na potrzeby Oddziału Wewnętrznego.

W wyniku tego w chwili obecnej  Oddział Wewnętrzny zlokalizowany jest na I i II piętrze szpitala i liczy w sumie 50 łóżek. Wyremontowane piętro to nowoczesny, spełniający wymogi unijne oddział. Posiadamy 2-4 łóżkowe sale chorych, izolatkę, salę intensywnego nadzoru internistycznego, w pełni wyposażony gabinet zabiegowy. Na oddziale znajduje się także Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych.  W przyszłości planujemy również remont II piętra oddziału by wszystkim pacjentom zapewnić jednakowe i jak najlepsze warunki leczenia i zwiększyć tym samym  komfort powrotu do zdrowia.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Bychawie

Bychawa, 17.06.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

- Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Bychawie
  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZiOS z 29-03-1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300).
  Dokumenty określone w Rozporządzeniu MZiOS z 19-08-1998r. (Dz. U. Nr 115, poz. 749) proszę kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa, tel. (0-81) 566-01-22, fax: (0-81) 566-01-15, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z adnotacją na kopercie „Konkurs” podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Nowe numery telefonów

W związku z modernizacją sieci telefonicznej oraz wymianą centralki telefonicznej uprzejmie informujemy, że uległa zmianie numeracja telefonów w SPZOZ w Bychawie. Dzięki wykorzystaniu linii cyfrowych ISDN rozszerzona została numeracja o nowe numery co pozwoliło na zamianę wszystkich numerów które dotychczas były osiągalne tylko za pośrednictwem numerów wewnętrznych na numery miejskie (tzn. 081 566-94-xx). Dzięki temu do każdego miejsca w SPZOZ można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer miejski. Dotychczasowe stare numery miejskie zachowują swoją ważność. Poniżej zamieszczamy aktualny spis wszystkich telefonów w SPZOZ, nowe numery zostały wyróżnione pogrubioną czcionką zostały:

ADMINISTRACJA
ul. Piłsudskiego 28
Dyrektor 081 566-01-22
081 566-94-41
Sekretariat 081 566-01-22
081 566-94-41
fax. 081 566-01-15
Główny Księgowy 081 566-01-22
081 566-94-53
Kadry 081 566-94-50
Księgowość 081 566-94-52
Księgowość płace 081 566-94-54
Specj. d/s bhp 081 566-94-41
Dział Analiz i marketingu 081 566-21-28
081 566-94-81
Statystyka Medyczna 081 566-94-83
Kuchnia Kierownik 081 566-94-61
Dietetyczka 081 566-94-72
Apteka Szpitalna 081 566-94-51
Apteka ogólnodostępna "Vita Longa" 081 566-00-84
081 566-94-86
Konserwatorzy 081 566-94-59
Kotłownia Olejowa 081 566-94-78
Sterylizacja 081 566-94-60
Konserwator sprzętu medycznego 081 566-94-82
ul. 11-go Listopada 9
Kierownik Techniczno-Gospodarczy 081 566-03-18 w. 33
Biuro Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - tel./fax 081 566-03-18 w. 34
Magazyn Główny 081 566-03-18 w. 31
Pralnia 081 566-03-18 w. 36
Kotłownia 081 566-03-18 w. 35
PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Piłsudskiego 30
Rejestracja 081 566-01-83
081 566-01-34
081 566-94-71
Kierownik Przychodni 081 566-94-70
Naczelna pielęgniarek 081 566-94-40
Pielęgniarka koordynująca 081 566-94-62
Lekarz ogólny 081 566-94-65
Poradnia otolaryngologiczna/medycyny pracy 081 566-94-67
Poradnia chirurgii ogólnej 081 566-94-69
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 081 566-94-80
Poradnia dermatologiczna/Zdrowia Psychicznego 081 566-94-74
Poradnia pediatryczna 081 566-94-73
Poradnia ginekologiczno-położnicza 081 566-94-84
Pracownia RTG 081 566-94-64
Pracownia EKG 081 566-94-85
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 081 566-94-68
ul. Piłsudskiego 28
Poradnia neurologiczna 081 566-94-88
Poradnia rehabilitacyjna 081 566-94-87
ul. Piłsudskiego 22
Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu 081 566-00-31
SZPITAL POWIATOWY
ul. Piłsudskiego 26/28A
Izba Przyjęć081 566-02-82
081 566-94-57
Oddział Chorób Wewnętrznych 081 566-02-83
Ordynator 081 566-94-45
Gabinet Lekarski 081 566-94-44
Dyżurka Pielęgniarek 081 566-94-43
Pielęgniarka Oddziałowa 081 566-94-46
Oddział Dziecięcy 081 566-00-83
Gabinet Lekarski 081 566-94-58
Dyżurka Pielęgniarek 081 566-94-56
Oddział dla Przewlekle Chorych081 566-02-19
Gabinet Lekarski 081 566-94-93
Dyżurka Pielęgniarek I piętro 081 566-94-90
Dyżurka Pielęgniarek II piętro 081 566-94-92
Oddziałowa 081 566-94-91
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ul. Piłsudskiego 30
Telefon alarmowy 999
Dyspozytor 081 566-00-99
081 566-94-63
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.