Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Konferencja Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bychawie

Dyrektor i Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Bychawie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Bychawy i okolic
na konferencję „Ogólnopolski  Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”.
Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 81 (sala gimnastyczna)
dnia 26 czerwca 2007 r. o godzinie 11.30.

Program konferencji:

11.30 – 12.30 – „Rola i zadania Inspekcji Sanitarnej w aspekcie Ustawy o chorobach zakaźnych
z dn. 6.09.2001 r.” – lek. med. Barbara Tłuczkiewicz, Dyrektor Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie

12.30 – 13.00 – przerwa

13.00 – 13.25 – „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na Lubelszczyźnie” – mgr Konrad Tarnowski,
referent Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

13.25 – 14.25 – „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy” – Prof. dr hab. Jan Kotarski, Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Prezes Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego

Informacje dodatkowe dotyczące ogłoszenia przetargu "Zaciągnięcie długoterminowego ..."


W związku z sugestiami potencjalnych Wykonawców zamówienia
dotyczącymi elementów prognozy finansowej zakład uszczegółowi przygotowane materiały dotyczące prognozy w terminie do 11. 08.2006 r.
Jednocześnie wraz z elementami prognozy finansowej zakład prześle zainteresowanym zaświadczenia dotyczące zobowiązań publiczno- prawnych tj.
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy)
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ZUS
     •  Deklaracje podatkowe CIT 8 za lata 2004,2005
Dodatkowo zostanie dołączona opinia bankowa z banku prowadzącego rachunek bieżący.
Pozostałe informacje finansowe:
1) Program restrukturyzacji szpitala
2) Sprawozdanie finansowe za lata 2003-2005
3) Informacje o strukturze zadłużenia szpitala zostaną przygotowane we wcześniej podanym terminie (tj. do 04.08.2006) i przesłane na pisemny wniosek zainteresowanych.


Jednocześnie SP ZOZ informuje, że wadium należy wnieść w wysokości 12 500 zł dwanaście tysięcy pięćset złotych
( omyłkowo wpisano kwotę 125 tys.)

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 23-04-2006 odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.