Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż środków trwałych

Bychawa dn. 23.06.2009 r.

OGŁOSZENIE

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza  przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

1. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła
- typ KP 150
- nr fabr LZM 73-948
- rok produkcji - 2000
CENA WYWOŁAWCZA – 5 500 zł

2. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła
- typ KP 150
- nr fabr LZM 73-941
- rok produkcji - 2000
CENA WYWOŁAWCZA – 4 900 zł

3. Zestaw 3 kociołków parowych przechylnych
- typ ZP.5
- nr fabr 31596
- pojemnośc V: 3x30 dm³
- rok produkcji - 2000
CENA WYWOŁAWCZA – 6 200 zł

4. Kocioł parowy
- nr fabr 83 094
- typ RUMIA 400 WP13
- moc cieplna kotła Q=400 kW
- najwyższe ciśnienie robocze p=1,3 MPa
- wydajność pary: 567 kg/godz.
- rok produkcji -1997
- kocioł współpracuje z palnikiem olejowym KP 38H OILON (Finlandia)
- nr fabryczny palnika 73 41044
- kocioł posiada kpl. dokumentacji UDT
CENA WYWOŁAWCZA – 46 000 zł

5. Kocioł parowy
- nr fabr 83 095
- typ RUMIA 400 WP13
- moc cieplna kotła Q=400 kW
- najwyższe ciśnienie robocze p=1,3 MPa
- wydajność pary: 567 kg/godz.
 - rok produkcji - 1997
- kocioł współpracuje z palnikiem olejowym KP 38H OILON (Finlandia)
- nr fabryczny palnika 7341044
- kocioł posiada kpl. dokumentacji UDT
CENA WYWOŁAWCZA – 46 000 zł

6. Spalinowy zespół prądotwórczy XS322AE1
- typ XS322AE1 – EL-TR-27
- moc znamionowa S=27 kVA
- napięcie znamionowe U=400/231 V, f=50Hz
- godzinowe zużycie paliwa 6 kg/godz.
CENA WYWOŁAWCZA – 4 200 zł

Licytacja odbędzie się w  dniu 15.07.2009 r. godz. 11.00 w Bychawie, ul. 11-go Listopada 9. (dotyczy wszystkich 6 pozycji)

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania.

Środki trwałe   można oglądać w SP ZOZ w Bychawie, ul. 11-go Listopada 9 poz. 6
pozostałe pozycje ul. M.J. Piłsudskiego 26-30,
Kontakt pan Janusz Pietrzak, pan Bogusław Wakuluk – tel. (081) 56 60 318 wew. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu ustnym jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.
1. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła nr fabr LZM 73-948 - 550 zł
2. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła nr fabr LZM 73-941 - 490 zł
3. Zestaw 3 kociołków parowych przechylnych - 620 zł
4. Kocioł parowy - nr fabr 83 094 - 4 600 zł
5. Kocioł parowy - nr fabr 83 095 - 4 600 zł
6. Spalinowy zespół prądotwórczy XS322AE1 - 420 zł
do dnia 15.07.2009 r. do godz. 10.30 w Kasie SP ZOZ przy ul. Piłsudskiego 28,

Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci uprawnienia wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Nabywca na własny koszt dokonuje demontażu urządzeń  i ich załadunku dotyczy pozycji: 4, 5, 6.


Sporządził: Marta Mączka

Rozpoczęcie działalności przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Od początku bieżącego roku rozpoczął działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (patrz: link - Zakład opiekuńczo-Leczniczy).

Zakończenie remontu na były Oddziale Położniczym

W miesiącu grudniu 2008 zakończył się remont na byłym Oddziale Położniczym i został oddany na potrzeby Oddziału Wewnętrznego.

W wyniku tego w chwili obecnej  Oddział Wewnętrzny zlokalizowany jest na I i II piętrze szpitala i liczy w sumie 50 łóżek. Wyremontowane piętro to nowoczesny, spełniający wymogi unijne oddział. Posiadamy 2-4 łóżkowe sale chorych, izolatkę, salę intensywnego nadzoru internistycznego, w pełni wyposażony gabinet zabiegowy. Na oddziale znajduje się także Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych.  W przyszłości planujemy również remont II piętra oddziału by wszystkim pacjentom zapewnić jednakowe i jak najlepsze warunki leczenia i zwiększyć tym samym  komfort powrotu do zdrowia.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Bychawie

Bychawa, 17.06.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

- Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Bychawie
  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZiOS z 29-03-1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300).
  Dokumenty określone w Rozporządzeniu MZiOS z 19-08-1998r. (Dz. U. Nr 115, poz. 749) proszę kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa, tel. (0-81) 566-01-22, fax: (0-81) 566-01-15, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z adnotacją na kopercie „Konkurs” podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.