Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków do SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków do SPZOZ Bychawa".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 05.08.2014 r. do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 06.08.2014 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 25.07.2014 r. do godz.13:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Zaproszenie do złożenia oferty na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart SIM"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart SIM".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 24.06.2014 r. do godz.12:15. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Attachments:
Download this file (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_tel_kom_17-06-2014.pdf)zaproszenie do złożenia oferty66 kB2014-06-17
Download this file (Zal1_Formularz_ofertowy_tel_kom_17-06-2014.doc)zał. nr 1 - formularz oferty43 kB2014-06-17
Download this file (ogl_o_rozstrzygnieciu_tel_kom_30-06-2014.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu125 kB2014-06-30

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę materiałów higienicznych i materiałów gumowych do Apteki Szpitalnej SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę materiałów higienicznych i materiałów gumowych do Apteki Szpitalnej SPZOZ Bychawa.

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 06.06.2014 r. do godz.13:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wraz dzierżawą pomieszczeń dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE

na podstawie Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.27 ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a

konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  wraz z  dzierżawą pomieszczeń dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie  SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28,23-100 Bychawa do dnia 16.05.2014 r. godz.11.00. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie ofert w załączonych poniżej plikach.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.