Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 25.07.2014 r. do godz.13:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Zaproszenie do złożenia oferty na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart SIM"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart SIM".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 24.06.2014 r. do godz.12:15. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Attachments:
Download this file (Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_tel_kom_17-06-2014.pdf)zaproszenie do złożenia oferty66 kB2014-06-17
Download this file (Zal1_Formularz_ofertowy_tel_kom_17-06-2014.doc)zał. nr 1 - formularz oferty43 kB2014-06-17
Download this file (ogl_o_rozstrzygnieciu_tel_kom_30-06-2014.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu125 kB2014-06-30

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę materiałów higienicznych i materiałów gumowych do Apteki Szpitalnej SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Dostawę materiałów higienicznych i materiałów gumowych do Apteki Szpitalnej SPZOZ Bychawa.

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 06.06.2014 r. do godz.13:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wraz dzierżawą pomieszczeń dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE

na podstawie Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.27 ) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a

konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej  wraz z  dzierżawą pomieszczeń dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert

Oferty należy składać w Sekretariacie  SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28,23-100 Bychawa do dnia 16.05.2014 r. godz.11.00. Szczegóły dotyczące udziału w konkursie ofert w załączonych poniżej plikach.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 28 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wykonywanie świadczeń medycznych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni dermatologicznej wybrano oferty
1. Renata Maliszewska , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 20-381 Lublin, ul. Grabowskiego 15A
2. Gabinet dermatologiczny, lek. med. Aneta Urbańska, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 7A

Wykonywanie świadczeń medycznych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni otolaryngologicznej wybrano ofertę
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Żychowski, 20-492 Lublin, ul. Bp. M. Fulmana 7/116

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


p.o. Dyrektora SP ZOZ w Bychawie                                                                                   Przewodnicząca Komisji Konkursowej
lek .med. Piotr Wojtaś                                                                                                     Kierownik Działu Analiz i Marketingu
mgr Dominika Migryt

Attachments:
Download this file (ogl_rozstrzyg_konkursu_ofert_uslugi_zdr_15-01-2014.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu24 kB2014-01-15
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.