Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie pożyczki na okres jednego roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie pożyczki na okres jednego roku w kwocie 900 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia: 2014-12-11 do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, szczegóły w załączonych plikach.

Attachments:
Download this file (Zaproszenie_kredyt_04-12-2014.pdf)zaproszenie do złożenia oferty1332 kB2014-12-04
Download this file (Zal_1_do_Zaproszenia_kredyt_04-12-2014.doc)załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty47 kB2014-12-04
Download this file (Bilans.pdf)bilans1606 kB2014-12-08
Download this file (Poprawny_rachunek_zyskow_i_strat_kredyt_16-10-2014.pdf)rachunek zysków i strat628 kB2014-12-08
Download this file (Rachunek_przeplywow_pienieznych.pdf)rachunek przepływów pieniężnych 1195 kB2014-12-08
Download this file (odp_pozyczka_08-12-2014.pdf)odpowiedzi na pytania z dnia 08-12-2014 r.134 kB2014-12-08
Download this file (zal_1_do_zaproszenia_kredyt_08-12-2014_poprawiony.doc)poprawiony załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty47 kB2014-12-08
Download this file (Odp_dnia_09-12-2014_pozyczka.pdf)odpowiedzi na pytania z dnia 09-12-2014 r.131 kB2014-12-09
Download this file (bilans.pdf)bilans111 kB2014-12-09
Download this file (bilans_za_III_kwartaly.pdf)bilans za III kwatały93 kB2014-12-09
Download this file (kapitaly.pdf)kapitały109 kB2014-12-09
Download this file (opinia.pdf)opinia150 kB2014-12-09
Download this file (przeplywy.pdf)przepływy114 kB2014-12-09
Download this file (rachunek.pdf)rachunek69 kB2014-12-09
Download this file (rachunek_za_III_kwartaly.pdf)rachunek za III kwartały75 kB2014-12-09
Download this file (inf_pozyczka_10-12-2014.doc)informacja10 kB2014-12-10
Download this file (rozstrzygniecie_pozyczka_12-12-2014.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu44 kB2014-12-12

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego na okres 2 lat w kwocie 750 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia: 2014-11-07 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, szczegóły w załączonych plikach.

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego na okres 2 lat w kwocie 750 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia: 2014-10-23 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, szczegóły w załączonych plikach.

Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a
konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

I. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w zakresie:
ZADANIE 1 - wykonywanie  badań tomografii komputerowej;
ZADANIE 2 - wykonywanie  badań rezonansu magnetycznego;
ZADANIE 3 - wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych;
ZADANIE 4 - transport sanitarny typu „S”.

II. Materiały Informacyjne (MI) zawierające szczegółowe warunki konkursu oraz pozostałe załączniki można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C lub pobrać ze strony internetowej www.spzoz.bychawa.pl.
III. Umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte będą na okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2015 r.
IV. Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa w terminie do dnia 22 września 2014 r. do godz. 11.00.
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2014 r. godz. 11.30 w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C.
VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert.
VIII. Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej w sekretariacie
SP ZOZ Bychawa. Szczegółowe zasady zawierają Materiały Informacyjne.
IX. SP ZOZ Bychawa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert.

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r, w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorca (Dz. U. z 2012r., poz. 182) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

Więcej szczegółów w załączniku (PDF) poniżej.

 

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_22314080711100.pdf)Konkurs na Dyrektora SPZOZ Bychawa417 kB2014-08-07
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.