Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Życzenia Świąteczne

swieta 2015

 

 

Bezpłatne badania mammograficzne

Mammo MED 

NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki miasta i gminy Bychawa na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy, finansowane przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania będą wykonywane 11 grudnia 2015 roku w godz. od 9.00 do 15.00 Bezpłatnymi badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku życia (roczniki 1946-1965).

Pacjent ma prawo do...

Prawa Pacjenta

Badania Profilaktyczne - Gruźlica

ZAPROSZENIE NA

BADANIA PROFILAKTYCZNE

WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

ADRESACI - Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie gruźlicy, w tym, w szczególności:

  • OSOBY, KTÓRE MIAŁY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z CHORYMI NA GRUŹLICE
  • OSOBY, U KTÓRYCH STWIERDZA SIĘ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI USPOSABIAJĄCYCH: BEZROBOTNY, NIEPEŁNOSPRAWNY, OBCIĄŻONY DŁUGOTRWAŁĄ CHOROBĄ, UZALEŻNIONY OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia

WYKONUJĄCY - pielęgniarka POZ, do której pacjent złożył deklaracje wyboru.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE? :

  • WYWIAD W KIERUNKU GRUŹLICY, WYPEŁNIENIE ANKIETY ORAZ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ
  • W PRZYPADKU OSÓB Z GRUPY NAJWIĘKSZEGO ZACHOROWANIA - PRZEKAZANIE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ PISEMNEJ INFORMACJI LEKARZOWI POZ WYBRANEMU PRZEZ PACJENTA O WYNIKACH ANKIETY ORAZ POINFORMOWANIE PACJENTA O KONIECZNOŚCI ZGŁOSZENIA SIĘ DO LEKARZA POZ CELEM DALSZEJ OCENY STANU ZDROWIA

Świadczenia dostępne są w dniach o godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustane są indywidualnie. Świadczenia udzelane są także w warunkach domowych.

KIEROWNIK PRZYCHODNI

lek. med. Anna Jarosz-Dudzińska

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty na "opracowanie dokumentacji projektowej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnej". Oferty należy składać do dnia: 2015-09-15  do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego. Szczegóły w załączonych plikach.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.