Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Do województwa lubelskiego trafią dwie nowe karetki i akcelerator

IMG 9982 1Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski złożył wizytę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym celem przyjazdu było podpisanie umów o dofinansowanie na zakup dwóch nowych karetek pogotowia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie i SP ZOZ w Bychawie. Nowe ambulanse trafią do Kraśnika i Wysokiego.
Na uroczystości podpisania umów obecni byli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i dyrektor lubelskiego oddziału NFZ Karol Tarkowski.

Program wymiany ambulansów stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia. Zakup karetek pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

- Zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek – podkreśla wiceminister Gadomski.

Polskim pacjentom do tej pory służyły nawet kilkunastoletnie karetki. Co trzeci ambulans w Polsce ma 6 lat lub więcej. Po zakończeniu wymiany w ramach programu, średni wiek pojazdu funkcjonującego w systemie spadnie o 30 miesięcy.

Z obecnie realizowanego programu skorzystają mieszkańcy wszystkich województw – nowoczesne ambulanse trafią do stacji ratownictwa medycznego w całej Polsce. Kwota dofinansowania to 400 tys. zł na karetkę, co pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.

Poza karetkami do województwa lubelskiego trafi również nowy akcelerator z dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia, który otrzyma Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Zakup nowego akceleratora to inwestycja w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Ministerstwo Zdrowia na ten cel przeznaczyło 7 mln zł.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 

img 9898 59df6 thumbimg 9953 2be8f thumbimg 9974 8c16c thumbimg 9982 7bd31 thumb

DOŻYNKI - ZAPRASZAMY !!!

 

Zakon Rycerski z Turyngii z pomocą bychawskiemu szpitalowi

24 lipca br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie otrzymał pomoc rzeczową od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii.
Zakon powierzył 31 specjalistycznych łóżek, w tym 10 sterowanych elektrycznie, drobny sprzęt i odzież medyczną. Wyposażenie przekazał wielki mistrz Zakonu J. E. Klaus Blos, który po zapoznaniu się z bychawską placówką obiecał kontynuację akcji pomocy dla szpitala.
 
W uroczystości przekazania darów udział wzięli Wicestarosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Anna Matraszek – Furtak, Pan Waldemar M. A. Kuna-Kwieciński, Inspektor ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Magdalena Toporowska-Lebiocka, pracownicy szpitala oraz zaproszeni goście.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Waldemara M.A. Kuny-Kwiecińskiego, który pełnił rolę tłumacza podczas uroczystości w SPZOZ w Bychawie. Jego zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do uświetnienia powyższego wydarzenia.
 
Wicestarosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski uważa, że powierzone dary stanowić będą dużą pomoc ze względu chociażby na sytuację ekonomiczno-finansową w jakiej obecnie znajduje się Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie. Dzięki dostawie między innymi specjalistycznych łóżek poprawią się warunki pobytu pacjentów na oddziale internistycznym, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Dzięki takiej inicjatywie pomoc otrzymuje nie tylko szpital, pacjenci i pracownicy Zakładu, ale również całe środowisko lokalne, którym sytuacja szpitala w Bychawie nie jest obojętna.
 
Zakon Rycerski Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii działając w duchu tradycyjnych cnót rycerskich, takich jak uczynność, humanitaryzm, sprawiedliwość, wierność i hojność wobec biednych, stara się też wypełniać tradycyjne obowiązki rycerskie, o których we współczesnym świecie już zapomniano. Mottem Zakonu jest łacińska dewiza Providebit Deus.jest uznawany
 
Z racji swego statusu zakonu szpitalnego i rycerskiego od 1995 roku Zakon w ramach swojego programu szpitalnego, wysyłał paczki z pomocą humanitarną do Jugosławii, Malty, Polski, Rumunii, Rosji, Chorwacji oraz na Węgry i Ukrainę.
 
Od 2018 roku kieruje również pomoc humanitarną do polskich ośrodków pomocy społecznej, domów dziecka, parafii i organizacji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.
 
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.