Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Oferta pracy - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy...

Ogłoszenie
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie poszukuje do pracy:
 
- Psychologów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 
 
- Specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osób posiadających decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art.28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osób prowadzących psychoterapię lub osób ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty; 
 
- Terapeutów środowiskowych lub osób posiadających certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osób w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osób z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą.
 
Oferujemy pracę w miłym zespole i przyjaznej bazie lokalowej. Uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefonicznie 81 566 94 41 lub drogą mailową: ,

Pomoc rzeczowa od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ponownie otrzymał pomoc rzeczową od Zakonu Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii.

 

ordoW dniu 20 stycznia 2020 r. przyjechał transport z darami przygotowanymi przez członków Zakonu Ordo Militaris Teutonicum. Znalazło się w nim 24 elektryczne łóżka szpitalne, 20 materacy, 24 stoliki przyłóżkowe, 24 taborety, 12 małych regałów, 2 stoły, 8 krzeseł i inny drobny sprzęt. Dzięki otrzymanym darom poprawią się warunki pobytu pacjentów na oddziale internistycznym. Dzięki takiej inicjatywie pomoc otrzymuje nie tylko szpital, pacjenci i pracownicy Zakładu, ale również całe środowisko lokalne, któremu sytuacja szpitala w Bychawie nie jest obojętna.

   Zakon Rycerski Ordo Militaris Teutonicum z Erfurtu w Turyngii działając w duchu tradycyjnych cnót rycerskich, takich jak uczynność, humanitaryzm, sprawiedliwość, wierność i hojność wobec biednych, stara się też wypełniać tradycyjne obowiązki rycerskie, o których we współczesnym świecie już zapomniano. Mottem Zakonu jest łacińska dewiza Providebit Deus – Bóg będzie chronił.

   Jesteśmy wdzięczni i zobowiązani Wielkiemu Mistrzowi za to, że wspiera SP ZOZ w Bychawie. Dobre relacje Dyrektora Szpitala z Zakonem i samym Wielkim Mistrzem Klausem Blossem zaowocowały już drugim transportem, a to nie wszystko. Trwają również rozmowy o szerszej współpracy z Klinikami w Niemczech, w które osobiście są zaangażowani Wielki Mistrz i Dyrektor SPZOZ w Bychawie Andrzej Strawa, ten kierunek wspiera Pan Starosta Andrzej Chrząstowski przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ w Bychawie.

Oferta pracy - Lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w BychawieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

Opis stanowiska:

- praca w Oddziale Chorób Wewnętrznych, pełnienie dyżurów medycznych;

- udzielanie świadczeń w ramach umowy;- prowadzenie dokumentacji medycznej;

- współpraca z personelem.

 

Wymagania:

- aktualne prawo wykonywania zawodu

- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub 

- odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

- posiadanie specjalizacji I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki wynagrodzenia;

- pracę w miłym zespole;

- oddział posiada akredytację na szkolenie lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Ogłoszenia o wolnej powierzchni użytkowej i mieszkalnej


Ogłoszenie Nr 1.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację , iż posiada w swoich zasobach lokal mieszkalny o łącznej  powierzchni 55 metrów²  do wynajęcia, wysokość czynszu jest ustalona  na warunkach określonych Uchwałą Rady Powiatu z dn. 12.12.2019 roku.Lokal składa się z 4 pomieszczeń, jest ogrzewany, znajduje się na piętrze  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wysokiem .Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres 

Ogłoszenie Nr 2.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację, iż posiada wolną przestrzeń użytkową  o powierzchni 215 metrów² w Gminny Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie piętro I.Można ją zaadoptować na działalność usługową, medyczną  lub na dwa lokale mieszkalne , wejście do nieruchomości jest niezależne. Wyżej wymieniona nieruchomość jest położona w dobrej lokalizacji w  centrum Zakrzewa . Około  25 km od Lublina. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres  ; 

 

Ogłoszenie Nr 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację , iż posiada wolną przestrzeń użytkową  o powierzchni 157 metrów kwadratowych, mieszczącą się na niskim parterze w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie – Majątek. Można ją zaadoptować na działalność usługową , również działalność medyczną, rehabilitację itp.Wejście do nieruchomości jest niezależne. Wyżej wymieniona nieruchomość jest położona w dobrej lokalizacji w  centrum Jabłonna - Majątek . Około  10 km od Lublina . Lokal składa się z 5 pomieszczeń. Dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wymaga  adaptacji.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres

Nowe Karetki dla SPZOZ Bychawa

   W dniu 06.12.2019r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie dwóch ambulansów dla Zespołu Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ w Bychawie. Ambulanse zostały zakupione ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Przewodniczący Rady Powiatu- Krzysztof Chmielik, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Agnieszka Kowalska - Głowiak, Członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Powiatu Lubelskiego oraz Pracownicy SP ZOZ Bychawa. 
   Dla Szpitala i jego pacjentów to bardzo dobra informacja i ważna dla społeczności powiatu lubelskiego. W uroczystości przekazania uczestniczyli również ks. Dziekan Andrzej Kuś i Kapelan Szpitala ks. Tomasz Dobrzyński,
którzy poświęcając nowe pojazdy życzyli ratownikom jak najmniej pracy, a ich gotowość niesienia pomocy zawsze była poparta dobrą jakością sprzętu.

1_foto_karetka

2_foto_karetka

4_foto_karetka3_foto_karetka

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.