Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGOW dniu 24 października 2007 r. o godz. 10:00 w stołówce kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. Piłsudskiego 26 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony – licytacja.

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej, w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu (nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 36.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 12 oferentów, tj.:
1.    Marzec Agnieszka
2.    Grabczyńska Jadwiga
3.    Winiarczyk Mariusz
4.    Janik Sławomir
5.    Korba Marcin
6.    Janik Katarzyna Beata i Robert Sławomir
7.    Piekarz Zofia
8.    Kozieł Mariusz Jarosław
9.    Jargiło Krzysztof
10.     Komorowski Wiesław, Komorowski Tomasz
11.    Rakuś Jolanta i Marek
12.    Sawicka Agnieszka Małgorzata,
którzy w wyznaczonym terminie wpłacili wadium w kwocie 4 520,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45 200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100), uzyskana po jej trzykrotnym ogłoszeniu.
Osobą wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości został:
Mariusz Winiarczyk, zamieszkały: Urszulin 33, 23-100 Bychawa.

Bychawa, dnia 24 października 2007 r.

Uroczyste otwarcie Nowego Budynku Szpitala w Bychawie


W dniu 13.10.2007 o godz. 11:00 odbyła się uroczystość otwarcia Nowego Budynku Szpitala w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26.

Zaproszenie na "Białą Niedzielę" w dniu 14-10-2007

Dyrektor SPZOZ w Bychawie Piotr Wojtaś i Starosta Lubelski Paweł Pikula serdecznie
zapraszają na „Białą Niedzielę” dnia 14 października 2007 r. w godz. 9:00 – 14:00,
Przychodnia Rejonowa w Bychawie, ul. Piłsudskiego 26

Oferujemy konsultacje specjalistów:
kardiologa, pulmonologa, ginekologa, ortopedy, gastrologa, urologa,
chirurga naczyniowego, radiologa, neurologa, pediatry, internisty

Zapewniamy bezpłatne badania:
  • pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG
  • pomiaru cukru we krwi, cholesterolu,  trójglicerydów, PSA
  • pojemności płuc (spirometria)
  • USG, mammografii
  • densytometrii (badanie na osteoporozę)
  • porady dermokonsultantek oraz badanie Dopplera przeprowadzone przez chirurga naczyniowego w Ambulansie Programu „Zyskaj  Zdrowie”


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie

Bychawa dn. 19.09.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu
(nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie , przy ul. Piłsudskiego 36.
 Lokal położony jest na II piętrze , składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal w dobrym stanie techniczno-użytkowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  45 200,00 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych/
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 460,00 zł /słownie : czterysta sześćdziesiąt  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości   4 520,00 zł / słownie : cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych/na konto SPZOZ w Bychawie nr:
11 1020 3176 0000 5102 0013 4114
w  terminie do dnia 22 października 2007r.

Wadium wpłacone przez, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, powodów, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
5. Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2007r. o godz. 10.00 w stołówce kuchni szpitalnej SP ZOZ w Bychawie ul Piłsudskiego 26
Dyrektor SP ZOZ w Bychawie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
6. Lokal można oglądać dnia 2007.09.28 i 2007.10.18  w godz.10-14.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ w Bychawie
 nr tel. 081 56 60 318 wew. 34.

Konferencja Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bychawie

Dyrektor i Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Bychawie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Bychawy i okolic
na konferencję „Ogólnopolski  Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”.
Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 81 (sala gimnastyczna)
dnia 26 czerwca 2007 r. o godzinie 11.30.

Program konferencji:

11.30 – 12.30 – „Rola i zadania Inspekcji Sanitarnej w aspekcie Ustawy o chorobach zakaźnych
z dn. 6.09.2001 r.” – lek. med. Barbara Tłuczkiewicz, Dyrektor Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie

12.30 – 13.00 – przerwa

13.00 – 13.25 – „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na Lubelszczyźnie” – mgr Konrad Tarnowski,
referent Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

13.25 – 14.25 – „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy” – Prof. dr hab. Jan Kotarski, Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Prezes Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.