Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Informacja o dofinansowaniu ze środków Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projektu pt. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego

Bychawa, dnia 24-03-2010 r.


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ogłasza konkurs na stanowisko

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego
 Szpitala Powiatowego w Bychawie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZiOS z 29-03-1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300)
Dokumenty określone w Rozporządzeniu MZiOS z 19-08-1998r. (Dz. U. Nr 115, poz. 749) proszę kierować pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
ul. Piłsudskiego 28,
23-100 Bychawa,
tel. (0-81) 566-01-22,
fax: (0-81) 566-01-15,
w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z adnotacją na kopercie „Konkurs” podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata.
Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż środków trwałych

Bychawa dn. 20.07.2009r.

OGŁOSZENIE


         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza drugi  przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

1. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła
- typ KP 150
- nr fabr LZM 73-948
- rok produkcji - 2000
CENA WYWOŁAWCZA – 2 750 zł

2. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła
- typ KP 150
- nr fabr LZM 73-941
- rok produkcji -2000
CENA WYWOŁAWCZA – 2 450 zł

3. Zestaw 3 kociołków parowych przechylnych,
- typ ZP.5
- nr fabr 31596
- pojemnośc V: 3x30 dm³
- rok produkcji -2000
CENA WYWOŁAWCZA – 3 100 zł

4. Kocioł parowy
- nr fabr 83 094
- typ RUMIA 400 WP13
- moc cieplna kotła Q= 400 kW
- najwyższe ciśnienie robocze p= 1,3 MPa
- wydajność pary: 567kg/godz.
- rok produkcji -1997
- kocioł współpracuje z palnikiem olejowym KP 38H OILON ( Finlandia)
- nr fabryczny palnika 73 41044
- kocioł posiada kpl. dokumentacji UDT
CENA WYWOŁAWCZA – 36 800 zł

5. Kocioł parowy
- nr fabr 83 095
- typ RUMIA 400 WP13
- moc cieplna kotła Q= 400 kW
- najwyższe ciśnienie robocze p= 1,3 MPa
- wydajność pary: 567kg/godz.
- rok produkcji -1997
- kocioł współpracuje z palnikiem olejowym KP 38H OILON ( Finlandia)
- nr fabryczny palnika 7341044
- kocioł posiada kpl. dokumentacji UDT
CENA WYWOŁAWCZA – 36 800 zł

Licytacja odbędzie się w  dniu 10.08.2009 r. godz. 11.00 w Bychawie, ul. 11-go Listopada 9. (dotyczy wszystkich 5 pozycji)

Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania.

Środki trwałe można oglądać w SP ZOZ w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 26-30,
Kontakt pan Janusz Pietrzak, pan Bogusław Wakuluk – tel. (081) 56 60 318 wew. 33
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu ustnym jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

1. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła nr fabr LZM 73-948 - 275 zł
2. Kocioł warzelny parowy obudowa okrągła nr fabr LZM 73-941- 245 zł
3. Zestaw 3 kociołków parowych przechylnych - 310 zł
4. Kocioł parowy - nr fabr 83 094 - 3 680 zł
5. Kocioł parowy - nr fabr 83 095 - 3 680 zł
do dnia 10.08.2009r. do godz. 10.30 w Kasie SP ZOZ przy ul. Piłsudskiego 28,

Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci uprawnienia wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Nabywca na własny koszt dokonuje demontażu urządzeń i ich załadunku dotyczy pozycji: 4,5.

Sporządził: Marta Mączka
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.