Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Oferta pracy - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy...

Ogłoszenie
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie poszukuje do pracy:
 
- Psychologów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 
 
- Specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osób posiadających decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art.28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osób prowadzących psychoterapię lub osób ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty; 
 
- Terapeutów środowiskowych lub osób posiadających certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osób w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osób z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą.
 
Oferujemy pracę w miłym zespole i przyjaznej bazie lokalowej. Uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefonicznie 81 566 94 41 lub drogą mailową: ,
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.