Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Szpital bychawski ma już 110 lat

Święto Bychawskiej Służby Zdrowia


30 września 1909 roku, 110 lat temu, proboszcz parafii w Bychawie ks. kan. Antoni Kwiatkowski poświęcił pierwszy poza Lublinem szpital Bychawskiego Towarzystwa Ratowania Chorych „Samarytanin”.
Ks. kan. A. Kwiatkowski to jedna z najsłynniejszych postaci w historii Bychawy. Skromny ksiądz doprowadził do powstania wielu instytucji, których dziś kontynuatorami są Samodzielny Publiczny ZOZ w Bychawie , Bank Spółdzielczy, Zespół Szkół jego imienia i inne. Mieszkańców Bychawy i okolic zainspirował i porwał do przedsięwzięć, które poprawiły jakość życia lokalnej społeczności i wprowadziły tu cywilizację. Z jego inicjatywy i z jego wydatną pomocą powstało Stowarzyszenia Spożywców "Jedność", kapela ludowa, pierwsze kółko rolnicze, ochotnicza straż ogniowa, powstała szkoła handlowa, Towarzystwo Muzyczne, organizacja harcerska, Koło Polskiej Macierzy Szkolnej i prowadzona przez nich biblioteka. Wybudowano 7-klasową Szkołę Powszechną, Dom Ludowy (ośrodek oświatowo-kulturalny), urządzono łaźnię publiczną.

 resized_20190928_160306_2288

 

27-28 września br. uczczono pamięć ks. kan. Antoniego Kwiatkowskiego podczas zorganizowanych przez bychawski szpital uroczystości upamiętniających jubileusz 110-lecia istnienia. Wydarzenie to poprzedził cykl „Białych niedziel” zorganizowanych przez POZ. 

Jubileusz poprzedził też koncert, który odbył się w dn. 27.09.2019r w Bychawskim Centrum Kultury dla emerytów , rencistów, pracowników służby zdrowia i mieszkańców miasta, uświetniony przez zespół Towarzystwa Kultury Polskiej „Barwy Kresowe” z Łucka (Wołyń).

W dn. 28.09.2019r. uroczystą Mszę świętą w intencji byłych i obecnych pracowników szpitala celebrował ks. proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bychawie ks. Andrzej Kuś oraz kapelan szpitalny ks. Tomasz Dobrzyński, który w homilii nawiązał do pięknej tradycji szpitala, podziękował za kontynuację idei ks. kan. Antoniego Kwiatkowskiego obecnym i byłym pracownikom, życząc wszystkim zdrowia i pomyślności oraz żeby nigdy partykularne interesy nie przesłaniały i nie zwyciężały dobra, jakie powinno być motywem działania publicznej służby zdrowia. Zaapelował o wsparcie starań dyrekcji we wszystkich działaniach, które służą dobru lokalnej społeczności, życząc kolejnych pięknych Jubileuszy. Piękną oprawę Mszy zapewnili artyści z Wołynia.

Po Mszy złożono wieńce pod pomnikiem ks. kan. A. Kwiatkowskiego i na miejscowym cmentarzu. Na pomniku księdza widnieje przepiękny napis: „Szermierz oświaty , miłośnik ubóstwa, apostoł miłosierdzia, kapłan z wiary uczynny”. Wieńce złożyła dyrekcja Szpitala, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Lubelski Zdzisław Antoń oraz Burmistrz Bychawy Janusz Urban.
Następnie w Bychawskim Centrum Kultury rozpoczął się uroczysty jubileuszowy koncert. Poprzedziły go wystąpienia przedstawicieli załogi SP ZOZ w Bychawie Gości witała i dziękowała darczyńcom Joanna Zielińska - zastępca dyrektora ds. lecznictwa oraz Barbara Przybylska - kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Bychawie.

Następnie głos zabrał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, przekazując uroczysty apel okolicznościowy skierowany do pracowników szpitala. Starosta lubelski Zdzisław Antoń podkreślił, że szpital jest bardzo ważny dla Rady Powiatu i dla niego osobiście, a rola placówki w życiu lokalnej społeczności jest ogromna. Dodał rówmnież, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy wiele dobrego wydarzyło się w funkcjonowaniu szpitala, np. uzyskane darowizny z zagranicy, nowe kontrakty, dodatkowe środki z Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Lubelskiego i Starostwa Powiatowego, w sumie o wartości 1,5 mln zł, które dzięki staraniom nowego dyrektora szpitala trafiły lub trafią w najbliższym czasie do Bychawy. Według dyrektora SP ZOZ w Bychawie Andrzeja Strawy, dzięki „Piątce dla zdrowia” przedstawionej w Opolu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego tych środków na restrukturyzację może być jeszcze więcej. Potwierdza to kandydat na posła z ramienia PiS Jan Kanthak, który wspiera działania szpitala w pozyskiwaniu środków na kolejne zakupy poprawiające wyposażenie placówki.
Głos zabrał też Burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz poseł Lech Sprawka. Goście ze Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu wręczyli dyrektorowi szpitala „Order Ratownika Bohaterom – Ratownikom" za uratowanie życia, męskość i profesjonalizm przy likwidacji nadzwyczajnych sytuacji, za wsparcie społeczności ukraińskiej w trudnym okresie wojny i transformacji.
W części artystycznej zagrali, zaśpiewali i zatańczyli artyści z Towarzystwa Kultury Polskiej „Barwy Kresowe” z Łucka, zbierając zasłużenie wielkie brawa. Wśród nich Wasyl Czepieluk obywatel honorowy miast na Ukrainie, artysta narodowy, Larysa Piwaczuk, Mikołaj Gnatiuk i wielu innych wybitnych muzyków i solistów.

Oprawa Mszy św. w kościele oraz koncert w BCK i całość obchodów wspaniale uświetniły Jubileusz naszego szpitala i dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń.
Dziękujemy wszystkim Gościom za obecność, dziękujemy Panu Wojewodzie i Panu Staroście za wsparcie udzielane naszemu szpitalowi. Jubileusz i osoba ks. kan. Antoniego Kwiatkowskiego motywują nas do podniesienia jakości usług świadczonych lokalnej społeczności.

Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Bychawie.

 _9280265

_9280302

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.