Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Wiadomość
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View Privacy Policy

  View e-Privacy Directive Documents

  View GDPR Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Konkurs na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 

w porozumieniu z Lubelską Izbą Lekarską w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Ordynatora Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie

 

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896).

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz.182,
z późn. zm.) oraz:

- oświadczenie pisemne o niekaralności

- złożenie wypełnionej ankiety o przebiegu pracy zawodowej kandydata ( druk dostępny w LI L w Lublinie oraz Sekcji ds. Pracowniczych SPZOZ w Bychawie).

- opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

 

Kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych”

należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Sekcji ds. Pracowniczych SPZOZ w Bychawie ( liczy się data stempla pocztowego).

lub przesłać w tym terminie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie; 23-100 Bychawa , ul. Piłsudskiego 28

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul Chmielna 4.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala w Bychawie są dostępne w sekretariacie w dni powszednie w godz. od 7:30 do 15:05, a także można je zaczerpnąć ze strony: www. spzoz.bychawa .bip.lubelskie.pl

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.