Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

SPZOZ zatrudni Pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie zatrudni pielęgniarki do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym oraz Przychodni Rejonowej. Szczegółowe informacji udziela Sekcja ds. pracowniczych: 81 566-94-50

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.