Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

SPZOZ zatrudni pediatrę.

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie zatrudni lekarza posiadającego tytuł specjalisty pediatrii lub w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii do Przychodni Rejonowej w Bychawie.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.