Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Bychawie”

PROJEKT

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej
w SPZOZ w Bychawie”

W dniu 30.07.2018 r. lek. med. Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, celem zwiększenia dostępności oraz jakości usług medycznych, jak również podniesienia efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach realizacji projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny, umożliwiający prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-Rejestracja, e-Recepta, e-Kontrahent, e-Dokumentacja,
e-Wyniki). Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę IT, co umożliwi sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

            Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł. Wnioskowane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 1 509 390,20 zł.

            Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2019.

SPZOZ w Bychawie zatrudni lekarzy POZ

SPZOZ w Bychawie zatrudni lekarzy POZ do pracy w Przychodni Rejonowej w Bychawie, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnej oraz Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie.

Zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Kadry (81)566 94 50, Dyrektor (81) 566 94 41

 

Oferta Pracy - Lekarze

Szpital Powiatowy w Bychawie zatrudni lekarzy medycyny ze specjalnością w dziedzinie Chorób Wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji do pracy w ramach etatu, z możliwością pełnienia dyżurów w Oddziale w Chorób Wewnętrznych. Zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

 Kadry (81) 566 94 50, Dyrektor (81) 566 94 41,Wesołych Świąt Wielkanocnych 2018

Święta to wspaniały czas,

bo się zdarza tylko raz.

Dlatego życzę Wam znowu,

by przyszły w radości i zdrowiu.

 

Dyrektor SPZOZ w Bychawie

Piotr Wojtaś

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.