Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Oferta pracy - psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy...

Ogłoszenie
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie poszukuje do pracy:
 
- Psychologów posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; 
 
- Specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osób posiadających decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art.28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786), lub osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osób prowadzących psychoterapię lub osób ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty; 
 
- Terapeutów środowiskowych lub osób posiadających certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), lub osób w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży lub osób z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą.
 
Oferujemy pracę w miłym zespole i przyjaznej bazie lokalowej. Uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefonicznie 81 566 94 41 lub drogą mailową: ,

Oferta pracy - Lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w BychawieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

Opis stanowiska:

- praca w Oddziale Chorób Wewnętrznych, pełnienie dyżurów medycznych;

- udzielanie świadczeń w ramach umowy;- prowadzenie dokumentacji medycznej;

- współpraca z personelem.

 

Wymagania:

- aktualne prawo wykonywania zawodu

- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub 

- odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub

- posiadanie specjalizacji I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki wynagrodzenia;

- pracę w miłym zespole;

- oddział posiada akredytację na szkolenie lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Ogłoszenia o wolnej powierzchni użytkowej i mieszkalnej


Ogłoszenie Nr 1.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację , iż posiada w swoich zasobach lokal mieszkalny o łącznej  powierzchni 55 metrów²  do wynajęcia, wysokość czynszu jest ustalona  na warunkach określonych Uchwałą Rady Powiatu z dn. 12.12.2019 roku.Lokal składa się z 4 pomieszczeń, jest ogrzewany, znajduje się na piętrze  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wysokiem .Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres 

Ogłoszenie Nr 2.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację, iż posiada wolną przestrzeń użytkową  o powierzchni 215 metrów² w Gminny Ośrodku Zdrowia w Zakrzewie piętro I.Można ją zaadoptować na działalność usługową, medyczną  lub na dwa lokale mieszkalne , wejście do nieruchomości jest niezależne. Wyżej wymieniona nieruchomość jest położona w dobrej lokalizacji w  centrum Zakrzewa . Około  25 km od Lublina. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres  ; 

 

Ogłoszenie Nr 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podaje do publicznej wiadomości informację , iż posiada wolną przestrzeń użytkową  o powierzchni 157 metrów kwadratowych, mieszczącą się na niskim parterze w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jabłonnie – Majątek. Można ją zaadoptować na działalność usługową , również działalność medyczną, rehabilitację itp.Wejście do nieruchomości jest niezależne. Wyżej wymieniona nieruchomość jest położona w dobrej lokalizacji w  centrum Jabłonna - Majątek . Około  10 km od Lublina . Lokal składa się z 5 pomieszczeń. Dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wymaga  adaptacji.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 81/5660115 z  Kierownikiem Działu Technicznego  lub drogą mailową  na adres

Nowe Karetki dla SPZOZ Bychawa

   W dniu 06.12.2019r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie dwóch ambulansów dla Zespołu Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ w Bychawie. Ambulanse zostały zakupione ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Przewodniczący Rady Powiatu- Krzysztof Chmielik, Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Agnieszka Kowalska - Głowiak, Członkowie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Powiatu Lubelskiego oraz Pracownicy SP ZOZ Bychawa. 
   Dla Szpitala i jego pacjentów to bardzo dobra informacja i ważna dla społeczności powiatu lubelskiego. W uroczystości przekazania uczestniczyli również ks. Dziekan Andrzej Kuś i Kapelan Szpitala ks. Tomasz Dobrzyński,
którzy poświęcając nowe pojazdy życzyli ratownikom jak najmniej pracy, a ich gotowość niesienia pomocy zawsze była poparta dobrą jakością sprzętu.

1_foto_karetka

2_foto_karetka

4_foto_karetka3_foto_karetka

 

Dodatkowe środki od Starostwa Powiatowego w Lublinie

naglowek2019

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie otrzymał dodatkowe środki od Starostwa Powiatowego w Lublinie pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w SPZOZ w Bychawie.

rat-dsc_0110k 

 

Otrzymane środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 70 000,00 zł oraz wkład z Powiatu Lubelskiego w wysokości 700,00 zł zostały przeznaczone na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Bychawie.

W dniu 29.10.2019 r. Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski oraz Jadwiga Wójcik – Skarbnik Powiatu Lubelskiego podpisali stosowną umowę.

Aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pomaga Zespołom Ratownictwa Medycznego na całym świecie w wykonywaniu zautomatyzowanych ucisków klatki piersiowej. Zakup i stosowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej w Zespołach Ratownictwa Medycznego dysponowanego przez SPZOZ w Bychawie może przyczynić się do uratowania życia i wpływa pozytywnie na efekt w leczeniu pacjentów w terenie, w trakcie transportu jak i w szpitalu. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej pozwoli podejmować działania w szczególności w zdarzeniach powodujących stany nagłego zagrożenia życia. Urządzenie nie zastąpi człowieka, ale pomoże skutecznie wykonać resuscytację.

Co ważne urządzenie prowadzi resuscytację nieprzerwanie podczas przenoszenia pacjenta i transportu z miejsca zdarzenia do szpitala.

Już 28.11.2019 r. urządzenie trafi do naszego Ratownictwa Medycznego.

 rat-dsc_0101

stopka2019

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.